ทัวร์ทะเลตรัง.com

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน ไปเช้าเย็นกลับ จากท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูล เยี่ยมชมพระนางมัสสุหรี ขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งตลาดกั๊ว

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน
ทัวร์ลังกาวี 1 วัน

มาเริ่มโปรแกรม ทัวร์ลังกาวี 1 วัน กันเลยครับ

8.00 น ลูกค้า เดินทางมาถึงท่าเรือตำมะลัง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะคอยต้อนรับท่าน หลังจากนั้น ผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย

 

9.00 น ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศหลังจากนั้นออกเดินทางไปยังเกาะลังกาวีซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

 

10.00 น เรือเฟอร์รี่เดินทางมาถึงเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียหลังจากนั้นผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเข้าประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นจะมีมัคคุเทศก์ มาคอยต้อนรับท่านที่ท่าเรือกั๊ว

11.00 นเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นเมืองลังกาวี

ทัวร์ลังกาวี 1 วัน
ทัวร์ลังกาวีวันเดียว

12.00 น หลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเรามาเริ่ม ทัวร์ลังกาวีวันเดียว กันเลย โดยออกเดินทาง ไปยังสุสานพระนางมัสสุหรี เรียกภาษามาเลย์ว่าโกตามัสสุรี เพื่อย้อนรอยตำนานของพระนางมัสสุหรีเรียกอีกอย่าง ว่าพระนางเลือดขาว ซึ่งพระนางมัสสุหรี ถูก ประหารชีวิต เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีชู้ แต่เนื่องจากว่านางเป็นผู้บริสุทธิ์เลือดออกมาเป็นสีขาว

13.30 น เดินทางไปยัง ทางตอนเหนือของเกาะลังกาวี เพื่อขึ้นกระเช้าลอยฟ้าหรือเคเบิ้ลคาร์ เพื่อขึ้นไปยังยอดเขามัดจีจัง ซึ่งมีความสูงประมาณ 750 เมตรด้านบนของยอดเขาท่านสามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะลังกาวีได้แบบ 360 องศา และท่านยังสามารถ มองเห็นเกาะต่างๆฝั่งประเทศไทยได้เช่นเกาะตะรุเตาเกาะหลีเป๊ะและอื่นๆ ซึ่งการขึ้นกระเช้าหรือ cable Car นี้เป็นไฮไลท์ของ ทัวร์ลังกาวี

15.00 นเดินทางไปยังตลาดกลางเพื่อช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ซึ่งมีราคาที่ถูก มาก ถ้าเทียบกับที่อื่นเช่นกระเป๋าเดินทางน้ำหอม บุหรี่และอื่นๆอีกมากมาย โดยเฉพาะ การที่ท่านมาทัวร์ลังกาวี 1 วัน ท่านไม่ควรพลาดที่จะซื้อ ยาทา แก้เจ็บ หัวเข่า ซึ่งสรรพคุณ ดีมาก หลังจากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือกลัว ก่อนเช็คอินตั๋วหรือให้ท่านได้ถ่ายรูปที่จัตุรัสนกอินทรีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีหลังจากนั้นให้ท่านได้เช็คอินตั๋วเรือและตัวพาสปอร์ต หลังจากนั้นลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ

15.30 นเรือเฟอร์รี่ออกเดินทาง จากเกาะลังกาวีไปสู่ท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูล

17.00 นเรือเฟอร์รี่เดินทางมาถึง ท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูลหลังจากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเข้าประเทศไทย เป็นอันสิ้นสุด ทัวร์

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ราคา 2490 บาท

เด็กราคา 2,200 บาท

ราคานี้รวม

ค่าเรือเฟอรี่ไปกลับ ระหว่างท่าเรือตำมะลังและเกาะลังกาวี

รถบริการ บนเกาะลังกาวี

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

อาหารเที่ยง

มัคคุเทศก์

ประกันอุบัติเหตุ

หลังจากที่ท่านเที่ยวลังกาวี ท่านสามารถเลือกโปรแกรม ทัวร์หลีเป๊ะวันเดียว จากโปรแกรม ทัวร์หลีเป๊ะ-ตรัง.com

Close Menu