ทัวร์ทะเลตรัง.com

ทัวร์เกาะรอกวันเดียว เป็นทัวร์ดำน้ำเกาะรอกไปเช้าเย็นกลับด้วยเรือสปีดโบ๊ทดำน้ำเกาะรอกนอกและเกาะรอกในทะเลกระบี่ เป็นโปรแกรมทัวร์วันเดียวเกาะรอกที่เน้นการดำน้ำดูปะการังเป็นหลัก

ทัวร์เกาะรอกวันเดียว จากตรัง
ทัวร์วันเดียวเกาะรอก
ทัวร์ดำน้ำเกาะรอก

ทัวร์เกาะรอกวันเดียว เริ่มกันเลยครับ

08.00 น เจ้าหน้าที่เริ่มรับในตัวเมืองตรังหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

09.00 น เมื่อถึงท่าเรือปากเมงแล้วให้ท่านได้เขียนประกันหลังจากนั้นรับประทานชากาแฟ ก่อนเริ่ม ทัวร์เกาะรอกวันเดียว

เรือออกเดินทาง ไปยังเกาะรอกเครื่องจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

09.30 น  เรือเดินทางออกจากท่าเรือปากเมงไปยังเกาะรอก

10.30 น เรือเดินทางมาถึงบริเวณหน้า เกาะรอกใน หลังจากนั้นให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการังที่หน้าเกาะรอกใน เป็นจุดแรก ซึ่ง เกาะรอกในนี้ เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยงามและยังเป็นจุดเด่นของ ทัวร์ดำน้ำ ทัวร์เกาะรอกวันเดียว นี้อีกด้วย เนื่องจากมีปลานีโม่อยู่เป็นจำนวนมากและมีปะการังหลากหลายชนิด ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจกับการดำน้ำดูปะการังที่เกาะรอกในแห่งนี้

หลังจากนั้นนำท่านดำน้ำต่อระหว่าง เกาะรอกนอก และ เกาะรอกใน ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่มีความสวยงามทางด้านปะการังมาก และเกาะนี้ก็เป็นจุดเด่นของโปรแกรมทัวร์เกาะรอกวันเดียวเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีปะการังอยู่เป็นจำนวนมากและมีปลาหลากหลายชนิด

ทัวร์เกาะรอกวันเดียว
ทัวร์ดำน้ำเกาะรอกวันเดียว

ทัวร์เกาะรอกวันเดียว ช่วงบ่าย

12.00 น รับประทานอาหารเที่ยงบน เกาะรอกนอก แบบบุฟเฟ่บนชายหาดหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งท่านได้เคยมาทัวร์เกาะรอกวันเดียว แห่งนี้

14.00 น นำท่านดำน้ำต่อที่หน้า เกาะรอกนอก ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีความสวยงาม ของทัวร์เกาะรอกวันเดียว เช่นเดียวกัน เนื่องจากเกาะนี้มีน้ำใสมากและมีปะการังที่สมบูรณ์ และมีปลาหลากหลายชนิดเช่นเดียวกัน

เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง

15.00 น เดินทางมาถึงบริเวณท่าเรือปากเมง

16.00 น เดินทางมาถึงท่าเรือปากเมง หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังตัวเมืองตรัง

17.00 น เดินทางมาถึงตัวเมืองตรัง หลังจากนั้นส่งท่านกลับไปยังโรงแรม เป็นอันเสร็จสิ้นทัวร์เกาะรอกวันเดียว

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 1, 650 บาท

เด็กอายุ 3 ถึง 11 ขวบราคา 1350 บาท

ราคานี้รวม:

รถรับส่งจากตัวเมืองตรัง,  อาหารเช้าและอาหารเที่ยง, หน้ากากดำน้ำดูปะการัง,   ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องดื่ม, มัคคุเทศก์

สิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ดำน้ำ ทัวร์เกาะรอกวันเดียว

ทัวร์ทะเลตรัง เกาะรอกพักเกาะไหง

ติดต่อเรา สำหรับจองทัวร์นี้ ท่านสามารถชมโปรแกรมอื่นจากเว็บในเครือของเรา www.trang-all-tour.com

Close Menu