ทัวร์ทะเลตรัง.com

ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 1 วัน ไปเช้าเย็นกลับ ชมเกาะเหลาเหลียงเหนือ เกาะเหลาเหลีย เกาะตะเกียง และ เกาะจังกาบ เป็นทัวร์เกาะเหลาเหลียงวันเดียว สัมผัสธรรมชาติอันความสวยงามของทะเลตรังตอนใต้ ซึ่งมีความเงียบสงบ อุดมด้วยปลาต่างๆและปะการัง

ทัวร์เกาะเหลาเหลียงวันเดียว
ทัวร์เกาะเหลียงไปเช้าเย็นกลับ

เริ่มโปรแกรม ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 1 วัน เลยครับ

 

8.00 น เจ้าหน้าที่รับท่านที่จุดนัดพบในตัวเมืองตรัง หลังจากออกเดินทางจากสู่ท่าเรือบ้านตะเสะ

9.00 น เมื่อมาถึงท่าเรือตะเสะ หลังจากนั้นออกเดินทางโดยเรือหางยาวไปยัง เกาะตะเกียง

10.00 น เดินทางมาถึง เกาะตะเกียง ให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นจุดแรกของ ทัวร์วันนี้ ซึ่ง เกาะตะเกียง นี้เป็นเกาะเล็กๆ มีจุดดำน้ำ ที่สวยงาม อีกเกาะหนึ่งของทะเลตรังตอนใต้ รอบๆเกาะมีปลาหมึกจำนวนมาก

11.00 น นำท่านไปยัง เกาะเหลาเหลียงใต้ ซึ่งเป็นเกาะที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่งของ เกาะเหลาเหลียง และยังเป็น Highlight ของทัวร์นี้อีกด้วย เนื่องจากเกาะนี้มีหาดทรายที่ขาวละเอียดและมีน้ำใส ประกอบมีภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาอันสูงตระหง่านอีกด้วย และท่านสามารถดำน้ำดูปะการังได้ และ เกาะนี้ยังเป็นที่อยู่ของชาวประมง ที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวในช่วงที่ทำการประมง

เที่ยวเกาะเหลียง 1 วัน

12.00 น นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ที่ เกาะเหลาเหลียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยอุทยานหมู่เกาะเภตรา เกาะเหลาเหลียงเหนือ เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงามและมีการปีนหน้าผาทำให้ผู้ที่มาทำทัวร์เกาะเหลาเหลียงวันเดียว มักจะชอบเกาะนี้เป็นพิเศษ และท่านสามารถดำน้ำดูปะการังหน้า เกาะเหลาเหลียงเหนือตอนที่น้ำลงจะมีฝูงปลามากมายและมีปะการังแข็งอยู่เป็นจำนวนมาก และ เกาะนี้ยังสามารถทำกิจกรรมปีนหน้าผาได้อีกด้วย

หลังจากนั้นให้ท่านอิสระกับการพักผ่อนบนเกาะเหลาเหลียง หรือดำน้ำดูปะการัง หรือจะเป็นการถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึก

15.00 น เดินทางกลับไปยังท่าเรือบ้านตาเซะ

16.00 น เดินทางโดยรถตู้ไปยังตัวเมืองตรัง

17.00 นรถตู้เดินทางมาถึงตัวเมืองตรัง หลังจากนั้นส่งท่านไปยังโรงแรมที่พักของท่านเป็นอันสิ้นสุดโปรแกรม ทัวร์

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ราคา 1,500 บาท

เด็กราคา 1, 100 บาท

ราคานี้รวม

รถรับส่งจากตัวเมืองตรัง

อาหารเที่ยง

หน้ากากดำน้ำ

เรือหางยาว

ประกันอุบัติเหตุ

ผลไม้และน้ำดื่ม

มัคคุเทศก์

Close Menu