ทัวร์ทะเลตรัง.com

สะพานยอดไม้ ตรัง เป็ทัวร์วันเดียว เพื่อชม สะพานยอดไม้ สวนรุขชาติ ตรัง ชมถ้ำเลเขากอบ และเที่ยวเมืองกันตัง ชมสถานีรัก สถานีรถไฟกันตัง ชมต้นยางต้นแรกของประเทศไทย และชมบ้านพระยารัษฎาณุประดิษฐิ์

สะพานยอดไม้ ตรัง
เที่ยวตรัง 1 วัน
สถานีรถไฟกันตัง

ออกเดินทางจากตัวเมืองตรัง ไปยังอำเภอห้วยยอด เพื่อชมถ้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที

เมื่อเดินทางมาถึง ถ้ำเลเขากอบ แล้วเราจะให้ท่านได้ลงเรือแคนูท้องแบน เพื่อเข้าไปชมภายในของ ถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหินงอกหินย้อยที่สวยงาม เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว และอื่นๆกับการลอดถ้ำมังกรซึ่งมีความยาวประมาณ 350 เมตรซึ่งท่านจะต้องนอนราบไปกับเรือ ซึ่งจะทำให้ท่านตื่นเต้น ตลอดของการลอดถ้ำจนกระทั่งออกจากถ้ำ

หลังจากนั้น นำท่าน ไปยัง วังไม้เทพทาโร ซึ่ง ได้นำรากไม้เทพทาโร ได้ทำเป็นรูปมังกร อันสวยงาม และท่านสามารถ ซื้อสินค้า OTOP ได้ที่นี่ หลังจากนั้นเดินทางไปยังตัวเมืองกันตัง

ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเที่ยง

หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง ตัวเมืองกันตัง ซึ่งเป็นเมืองเก่าของจังหวัดตรัง ซึ่งสถานที่แรกที่นำท่านชมนั่นก็คือ บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ซึ่งเป็น เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดตรัง ที่นำ ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย มาปลูกที่อำเภอกันตัง

หลังจากนั้น นำท่าน ไปยัง สถานีรถไฟกันตัง ซึ่งเป็น โบราณสถานของจังหวัดตรัง ซึ่ง ผู้ที่มาทัวร์ถ้ำเลเขากอบ ชื่นชอบ สถานีรถไฟเป็นจำนวนมากทีเดียว

หลังจากนั้น เดินทางต่อไปยัง ต้นยางพาราต้นแรก ของประเทศไทย และให้ท่านได้ถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึก

เดินทางต่อไปยัง สวนรุขชาติทุ่งค่าย เพื่อเยี่ยมชม สะพานยอดไม้ ซึ่งท่าน สามารถเดินชมธรรมชาติ ในสวนรุขชาติ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรซึ่งท่านจะได้ชมป่าดิบชื้น ป่าพรุ และ ท่านจะได้ชมพันธุ์ไม้ต่างๆที่นี่ ตื่นเต้นกับการเดินบน สะพานยอดไม้ ซึ่งมีความสูงประมาณ 20 เมตรซึ่งท่านจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติอันเขียวขจี สนุกกับการถ่ายรูป หลังจากนั้นเดินทางกลับไปยังตัวเมืองตรัง สิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ถ้ำเลเขากอบ  สะพานยอดไม้

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ 1150 บาท

เด็ก 750 บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม:  

ยานพาหนะ,

อาหารเที่ยง, มัคคุเทศก์,  

หลังจากที่ท่านเลือกเที่ยวบกแล้ว เรายังมีโปรแกรม ทัวร์ทะเลตรัง 3 เกาะ

เรือแคนูที่ถ้ำเลเขากอบ,

เครื่องดื่ม

ประกัน อุบัติเหตุ

หากท่านต้องการเที่ยวโปรแกรม ทัวร์ลังกาวีวันเดียว

Close Menu